Nafets » Hoofdpagina » Welkom!
Nafets: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Nafets

Faillissement, hoe en waarom?

Faillissement, hoe en waarom?

In 2014 gingen er ruim 7620 bedrijven en personen failliet. In 2015 waren dit er 7400. Over de procedure rondom een faillissement bestaat veel onduidelijkheid. Voor en tijdens een faillissementsproced…

Digitaal Beslagregister gerechtsdeurwaarders

Vanaf 1 januari 2016 gaat het Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders van start. Tot die tijd is er aan dit Beslagregister in de openbaarheid nog weinig tot geen aandacht besteed, terwijl di…

Ontslag in proeftijd

Bijna alle werkgevers geven een nieuwe werknemer een zogeheten proeftijd. In deze proeftijd kan de werkgever, maar ook de werknemer, zonder opzegtermijn het dienstverband beëindigen. Wat zijn de regel…

Beëindiging van huur woonruimte tegen de wil van de huurder

Vee mensen huren een woning. Gelukkig worden huurders goed beschermd door de wet, maar de verhuurder heeft verschillende mogelijkheden om de huurder uit de woning te krijgen. In dit artikel worden de…

Garantie op gekochte artikelen

Iedereen is consument, iedereen koopt en iedereen doet dit vrijwel dagelijks. Veel consumenten voelen zich niet serieus genomen en/of worden in het ootje genomen door gehaaide verkopers. Welke rechten…
Schrijf mee!