Nafets » Specials » Deurwaarder

Het werk van een deurwaarder

Over het werk van een deurwaarder doen veel verhalen de ronde. Vaak zijn deze verhalen gegrond op emoties en niet op feiten. In deze special worden de werkzaamheden van een deurwaarder op een rij gezet.

De deurwaarder

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar, onder meer en voornamelijk belast met de executie van vonnissen en het incasseren van openstaande schulden. De deurwaarder is als enige in Nederland bevoegd om namens schuldeisers beslag te leggen om op deze manier vorderingen te innen.

Deurwaarders zijn geen gespierde bodybuilders die met veel kabaal contant geld komen opeisen. In Nederland zijn deurwaarders goed opgeleide juristen, die met handen en voeten gebonden zijn aan de wet, waar precies in staat wat zij kunnen, mogen en moeten doen en natuurlijk ook hoe zij dit moeten doen.

Deurwaarders werken altijd in opdracht van een schuldeiser. Deze schuldeiser moet een deurwaarder inschakelen, wil hij bijvoorbeeld via een beslag een vordering innen of als hij een woning wil laten ontruimen. Eigenrichting is in Nederland namelijk strikt verboden. Een deurwaarder is ook (bijna) altijd verplicht om zijn medewerking te verlenen aan een schuldeiser. Dit wordt de zogenaamde ministerieplicht genoemd.

Executiemethoden

De tenuitvoerlegging van een vonnis wordt executie genoemd. Dit houdt in dat de schuldeiser, via inschakeling van een deurwaarder, bijvoorbeeld beslag laat leggen. Dit beslag kan gelegd worden op een inkomen (salaris of uitkering), inboedel, auto, bankrekening of woning. Daarnaast kan een verhuurder van een woning een huurder laten ontruimen, mits de rechter hier toestemming voor heeft gegeven. Bij al deze executiemethoden is, zoals gezegd, de deurwaarder gebonden aan de wet.

Executiemethoden op een rij

In de artikelen hieronder zijn de meest gebruikte executiemethoden op een rij gezet en worden deze toegelicht. Daarnaast zijn er artikelen over andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan het ambt van de deurwaarder, zoals de opleiding en de klachtenprocedure.

Beslag op mijn woning, wat houdt dit in?

Een veel gebruike (executie)methode is het leggen van executoriaal beslag op een woning. Hoe gaat een dergelijk beslag in zijn werk en wat zijn de gevolgen hiervan?

Hoe word ik deurwaarder?

Over het beroep en de opleiding van een deurwaarder verschijnen op het internet regelmatig artikelen. Veel van deze artikelen kloppen echter niet (helemaal) of zijn incompleet. Met dit artikel wil ik…

Beslag op bankrekening, mag dat zomaar?

Stel je voor dat je de dagelijkse boodschappen wilt afrekenen en de pinpas weigert. Navraag bij de bank leert dat er beslag is gelegd op de bankrekening. Hoe kan dit gebeuren en wat kan je doen?

Ontruiming wegens huurachterstand; hoe werkt het?

In tijden van crisis neemt het aantal woningontruimingen toe. Mensen die de maandelijkse huur niet meer kunnen opbrengen lopen kans om uit hun huis gezet te worden. Wanneer mag een verhuurder tot ontr…

Welke kosten mag een deurwaarder in rekening brengen?

Over de kosten die een deurwaarder in rekening brengt, doen veel verhalen de ronde. Deurwaarders worden vaak neergezet als plunderaars die veel te hoge kosten in rekening brengen. In dit artikel wordt…

Hoe dien ik een klacht in tegen een deurwaarder?

Deurwaarders zijn openbaar ambtenaar en belast met onder meer de executie van vonnissen. Naast de wettelijke regels rond deze executie, zijn deurwaarders zelf ook onderworpen aan het zogeheten tuchtre…

Beslag op salaris of uitkering; de regels op een rijtje

Als iemand schulden heeft en deze niet vrijwillig voldoet, kan een schuldeiser er toe besluiten om beslag te leggen op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Een schuldeiser kan dit echter ni…

Help! Er is aan mij een vonnis of dwangbevel betekend

De deurwaarder staat opeens voor de deur en zegt een vonnis of dwangbevel te komen betekenen. Dagelijks worden honderden titels betekend aan schuldenaren. Wat is een executoriale titel, wat houdt een…

Help! Ik heb een dagvaarding ontvangen

Het zal je maar gebeuren, opeens staat er een deurwaarder voor je deur met een dagvaarding. Oftewel je moet voor een rechtbank verschijnen. Wat nu? Wat kan, mag en moet je doen?
Gepubliceerd door Nafets op 14-11-2012, laatst gewijzigd op 21-12-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.